Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Persbericht

Tekst: Björn Mallants, directeur VVH Foto: Els Matthysen, stafmedewerker communicatie VVH

Carien Neven verkozen tot nieuwe voorzitter van VVH

 

Carien Neven, voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij Cordium, is de nieuwe voorzitter van VVH.

Op maandag 3 juni heeft de raad van bestuur van VVH een nieuwe voorzitter aangeduid. Carien Neven neemt per direct de functie over van Alfons Kockx. Na meer dan vijftig (!) jaar trouwe dienst bij de sociale huisvestingssector geniet de laatste nu van een welverdiend pensioen.

‘Fons is een monument in onze sector waar we nu afscheid van nemen. Dat is voor een stuk echt wel het einde van een tijdperk, voor VVH, voor de Antwerpse sociale woonsector en voor het Vlaamse woonbeleid. Ik ben blij dat ik tien jaar lang met Fons heb kunnen samenwerken en samen met hem een aantal keien heb mogen verleggen,’ zegt Björn Mallants, directeur van VVH.

Met een overgrote meerderheid van de stemmen stelde de raad van bestuur van VVH Carien Neven aan als haar voorzitter. Carien is geen onbekende binnen de sector. Ze is al 7 jaar bestuurder van de sociale huisvestingsmaatschappij Cordium in Hasselt, waarvan ze de laatste 3 jaar zetelde als voorzitter. Carien is ook al een aantal jaren lid van de raad van bestuur van VVH. ‘VVH heeft altijd belang gehecht aan een goede mix van zowel voorzitters als directeurs in de raad van bestuur. Voor de functie van voorzitter kiezen we steevast steeds voor iemand die niet professioneel actief is in onze sector, maar evident wel veel engagement en een uitgebreid netwerk meebrengt. Vaak is net die andere blik ook een zeer waardevolle aanvulling,’ zegt Mallants.

De nieuwe voorzitter startte haar carrière als verantwoordelijke voor het opbouwwerk in de sociale woonwijk in Lanklaar en daarna als projectverantwoordelijke in de thuislozensector. Als kabinetsverantwoordelijke bij de gedeputeerde van Welzijn stond ze, samen met enkele sociale huisvestingsmaatschappijen en het CAW in Limburg, mee aan de wieg van het project bemoeizorg (preventieve woonbegeleiding). De sociale sector ligt haar nauw aan het hart. Carien Neven heeft het (sociaal) woonbeleid in het veld van zeer veel kanten kunnen ervaren, wat haar inbreng in VVH zeer waardevol maakt.

Vandaag is ze onder meer bestuurder bij EKM Onesto en Stebo vzw waar via samenlevingsopbouw, buurtontwikkeling, wonen, werken, ondernemen, educatie en energiebeheer ingespeeld wordt op nieuwe behoeften. Ze is tevens bestuurder bij vzw Internationaal Comité, een multiculturele federatie waar 350 verenigingen bij aangesloten zijn en ze is voorzitter van het Vlaams Energiehuis Duwolim.

Neven wil de uitdagingen waar de sociale huisvestingssector mee te kampen krijgt op vlak van groei, duurzaamheid, samenleven, financiering en samenwerking mee helpen aanpakken. Dankzij haar jarenlange ervaring en haar uitgebreide netwerk dat ze hierdoor heeft opgebouwd, beschouwt VVH haar als de ideale voorzitter.

Björn Mallants, directeur van VVH: 'Het engagement van niet professionals in onze sector is minder evident dan in de vorige generaties. Vandaar dat we echt wel enthousiast zijn dat op dit moment, naast vier directeurs, ook twee voorzitters geëngageerd zijn in ons directiecomité. De bijdrage die Carien en Bob leveren, door met een andere blik te kijken naar vaak (te) technische dossiers is wat we nodig hebben om onze vereniging scherp te houden. Carien vult dat bovendien aan met veel ervaring – zowel operationeel als bestuurlijk – in verschillende sociale organisaties. Dat bewijst ook de nadruk die we zelf ook altijd leggen op sociaal wonen als dam tegen armoede. Dat overstijgt louter betaalbaarheidsproblemen, maar impliceert volgens VVH ook het aanreiken van kansen, de inclusieve opbouw van onze samenleving, de impact op diverse andere aspecten zoals gezondheid, opleiding, werk…’ aldus de directeur van VVH. ‘We zijn ervan overtuigd dat samen met onze nieuwe voorzitter VVH deze dimensie nog verder kan uitbouwen.’