Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Persbericht

Tekst: Björn Mallants - directeur VVH

Geen nieuwe huurprijsformule, wel objectievere parameters

 

Sociale huisvestingsmaatschappijen nuanceren berichten over ‘nieuwe huurprijs’’

Vandaag verschenen in de media berichten met als titel ‘nieuwe huurprijs voor 154.000 sociale woningen’. De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) wil een aantal zaken verduidelijken naar aanleiding van deze berichtgeving.

Elk jaar nieuwe huurprijs voor 154.000 sociale woningen
‘Elk jaar wordt de sociale huurprijs van alle sociale woningen berekend op basis van de sociale huurprijsformule. Aangezien de sociale huurprijs gebaseerd is op het inkomen van de sociale huurder is het logisch dat die elk jaar verandert,’ verduidelijkt Björn Mallants, directeur van VVH. ‘Dit is dus de gewone procedure. De huurders zijn dus ook gewoon dat elk jaar de sociale huurprijs verandert.’

Objectievere parameters, mét aandacht voor kwaliteit
Er verandert niets aan de sociale huurprijsberkening. Wat wel veranderd is dat de marktwaarde van de sociale woning in de toekomst via een objectief model zal berekend worden, uniform in heel Vlaanderen. Tot nu toe gebeurde dat door schattingen van notarissen.

Die marktwaarde is de huur die voor een gelijkaardige woning op de private markt zou worden betaald, het is ook de maximale huurprijs van de sociale woning. Op basis van zeer uitgebreide data uit de private huuurschatter is nu een model voor sociaal wonen ontwikkeld dat de vroegere schattingen zal vervangen.

‘Een schatting is natuurlijk per definitie minder objectief dan een rekenmodel met tal van criteria en de weging van de criteria is nu ook uniform in heel Vlaanderen. Daarnaast werd slechts een beperkt staal geschat en dit werd dan geëxtrapoleerd. In het nieuwe model wordt de oefening voor elke individuele woning gemaakt,’ legt Mallants uit. ‘Meer dan de helft van de woningen zijn reeds geïnventariseerd, wat toch een enorme inspanning is die onze sector heeft geleverd.’

Belangrijke elementen die meespelen in de bepaling van de marktwaarde zijn de ligging, het bouwjaar en diverse kwaliteitsindicatoren. ‘De berichten in de media dat kwaliteit geen rol speelt in het model zijn pertinent onwaar. Het bouwjaar, dubbel glas, dakisolatie, centrale verwarming, staat van de keuken en badkamer,… zijn allemaal parameters die een rol spelen. Dat lijken me toch allemaal indicatoren van kwaliteit,’ stelt de directeur van VVH stellig.

Stap in de goede richting, maar graag een grondige bijsturing in de volgende legislatuur
Het is zeker een stap in de goede richting dat de marktwaarde nu voor elke woning via een objectief model wordt berekend. VVH roept de volgende Vlaamse Regering wel op om aandacht te hebben voor de financiële situatie van de sector. Een globale evaluatie van de financiering en de huurprijsberekening lijkt noodzakelijk om de financiële gezondheid van de sector blijvend te garanderen.

‘Onze sector geeft jaarlijks bijna 600 miljoen euro korting op de huurprijs aan onze huurders. We noemen dat de sociale correctie. Die wordt direct gegeven door de huisvestingsmaatschappijen zelf, dat zijn dus louter minder inkomsten die niet gecompenseerd worden. Het effect is dat de sociale huurder gemiddeld ongeveer de helft van de marktwaarde betaalt, zo’n driehonderd euro. Dat heeft natuurlijk een enorm effect op de situatie van deze huurders. Het armoederisico daalt met maar liefst 40%,’ schetst Mallants de situatie.

‘Maar we moeten natuurlijk zorgen dat dat doelmatig en doelgericht systeem houdbaar blijft. Door de enorme investeringen in nieuwbouw en renovatie stijgt onze leningslast sneller dan de inkomsten. Zo eten we beetje bij beetje de reserves op. Sommige huisvestingsmaatschappijen zitten al in zwaar weer. Globaal is de financiële situatie een hellend vlak. Momenteelt glijden we af, maar op een bepaald moment is dat niet meer te stoppen. We hebben hierover een uitvoerige nota aan het beleid bezorg met verschillende pistes. Een aantal positieve aanpassingen zijn reeds gebeurd, naast het model voor het bepalen van de marktwaarde. Maar voor een grondige bijsturing zijn we te laat in de legislatuur. We roepen de volgende Vlaamse Regering dan ook op om hier werk van te maken,’ besluit de directeur van VVH.