Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Persbericht

Tekst: Sven Van Elst - algemeen secretaris VVH & Foto: Els Matthysen - stafmedewerker communicatie VVH

Investeringen in hernieuwbare energie mogelijk gemaakt

 

Zonnepanelen Brugse Maatschappij voor Huisvesting

Op 14 maart keurde het Vlaams Parlement het voorstel van decreet goed dat het voor sociale huisvestingsmaatschappijen mogelijk maakt om te investeren in hernieuwbare energie zodat de energiekosten voor een groot aantal sociale huurders zullen kunnen dalen.

Het Vlaams Parlement keurde het voorstel de decreet van Björn Anseeuw, Valerie Taeldeman, Mercedes Van Volcem, Andries Gryffroy, Dirk de Kort en Marc Hendrickx houdende de wijziging van artikel 97 van de Vlaamse Wooncode, wat het stimuleren van hernieuwbare energie betreft goed.
Dit voorstel biedt het wettelijke kader voor het split-incentive model waarbij sociale huisvestingsmaatschappijen hun investeringskosten in hernieuwbare energie kunnen doorrekenen aan de sociale huurders die op hun beurt zullen kunnen genieten van de energiebesparing, en dus een lagere energiefactuur zullen moeten betalen.

VVH is alvast heel verheugd met dit wetgevende initiatief. De volgende maanden zal de koepelorganisatie het initiatief nemen om de investeringen in hernieuwbare energie, die nu mogelijk geworden zijn, concreet vorm te geven zodat een groot aantal sociale huurders zullen kunnen besparen op hun elektriciteitskosten.