Foto: Els Matthysen, stafmedewerker communicatie VVH

Kris Peeters, vicepresident van de EIB, nam poolshoogte van het ASTER-project

 

Kris Peeters kwam langs op VVH en nam poolshoogte van de evolutie van ASTER. Directeur bij VVH, Björn Mallants, sprak tevens de ambitie van de sociale huisvestingssector uit om het patrimonium te verduurzamen.

“Projecten als ASTER passen op meer dan één manier in de prioriteiten van de Europese Investeringsbank (EIB). ASTER gaat namelijk over duurzame en betaalbare sociale woningen. Als de klimaatbank van de EU is het onze taak om het tegengaan van de klimaatopwarming zoveel mogelijk te ondersteunen. Door sociale woningen duurzamer te maken, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen, dragen ze actief bij aan de vermindering van de ecologische voetafdruk van Vlaanderen. Duurzamere sociale woningen staan ook voor een lagere energiefactuur voor sociale huurders. Inderdaad, de betaalbaarheid van sociale woningen verbeteren is eveneens van groot belang – het draagt immers bij aan sociale cohesie; en cohesie doorheen Europa ondersteunen blijft één van de prioriteiten van de EIB. Graag kijken we bij de EIB hoe we dit project verder kunnen ondersteunen.”, aldus Peeters.

Björn Mallants, directeur van VVH, sprak de ambitie uit van de sociale huisvestingsmaatschappijen om het patrimonium te verduurzamen, om zo het behalen van de klimaatambities van Vlaanderen mee te ondersteunen. #samenduurzaam #visie2050 #EIB

https://aster.vlaanderen/nl