Standpunt

Tekst: Sven Van Elst - algemeen secretaris

Net als Don Quichote lijkt de Vlaamse Bouwmeester te vechten tegen windmolens die hij reuzen acht

 

De Vlaamse Bouwmeester blijkt toch niet zo goed op de hoogte te zijn over het Vlaamse sociale huisvestingslandschap als hij doet uitschijnen. Integendeel.

Dat de Vlaamse Bouwmeester, Leo Van Broeck, als een alles omver blazende wervelwind door Vlaanderen trekt, is op zich niets mis mee. Dat hij allerlei pertinente onjuistheden poneert over sociale huisvesting, omdat hij zijn huiswerk niet goed maakte, kan niet volgens Björn Mallants, directeur van VVH, in De Vrije Tribune van Knack.