Werkgever

Tekst: Elke Verstrepen, stafmedewerker VVH

PC 339: consensus in de sector over drie voorliggende CAO’s

 

Op 30 oktober 2017 kwamen vertegenwoordigers van de sociale huisvestingsmaatschappijen voor een eerste keer samen rond het Paritair Comité 339. De drie voorliggende CAO’s (minimumloon, indexatie en syndicale afvaardiging) werden besproken.

Omdat de CAO’s van toepassing zullen zijn op alle medewerkers van de sociale huisvestingsmaatschappijen was het uiteraard belangrijk om de sector de kans te geven om opmerkingen te geven over de inhoud hiervan en er voor te zorgen dat iedereen aan het zelfde zeel trekt. Binnen de werkgroep werd er een consensus bereikt.
Wat de CAO indexatie betreft, werd er gekozen voor het meest gebruikte indexeringsmechanisme: “Vlaamse Overheid: overschrijding spilindex + 2%”.  Dit zal  op alle werknemers toegepast worden. Natuurlijk zijn er SHM’s die momenteel nog een ander indexeringsmechanisme toepassen of waar er een ander indexeringsmechanisme wordt toegepast voor arbeiders dan voor bedienden. Hier zal goed over gecommuniceerd moeten worden.
Op 5 december 2017 werden deze CAO’s ondertekend in de plenaire vergadering van het PC 339. Ze zijn nu van toepassing op de hele sector. Na de ondertekening werd het PC 339 opgesplitst  in paritaire subcomités: een Vlaams, een Waals en een Brussels. De subcomités zullen de uitvoeringsmodaliteiten van de CAO’s verder uitwerken.