Activiteit

Tekst: Sven Van Elst, algemeen secretaris VVH - Foto: Els Matthysen, stafmedewerker communicatie VVH

Studiedag openbaarheid van bestuur

 

Sociale huisvestingsmaatschappijen worden meer en meer geconfronteerd met vragen naar bekendmaking van bepaalde documenten en met openbaarheid van bestuur in het algemeen.

VVH organiseerde op 28 november een opleiding over dit thema, omdat er duidelijk nood was aan verduidelijking en achtergrond (op welke vragen moeten zij ingaan, wat moet er precies openbaar gemaakt worden, hoe gepast op dergelijke vragen reageren etc.,…).

Professor Frankie Schram van de KU Leuven schetste het wettelijk kader en de praktische toepassing van openbaarheid van bestuur en gaf de deelnemers ook de gelegenheid een antwoord te krijgen op hun concrete vragen.