Activiteit

Tekst: Sven Van Elst, algemeen secretaris VVH - Foto: Els Matthysen, stafmedewerker communicatie VVH

VVH ondertekent Europese Verklaring voor Verantwoorde Huisvesting

 

Op 18 november ondertekende VVH op de Dag van de Sociale Huurder in Blankenberge de Europese Verklaring voor Verantwoorde Huisvesting.

Met dit charter, dat in 2014 door onder meer Housing Europe, de Europese koepelorganisatie van sociale huisvesters, en de International Union of Tenants, werd onderschreven, engageren de ondertekenaars zich om zich in te zetten voor de bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de sociale huisvestingssector. Het uitgangspunt van de verklaring is dat, gezien de complexe uitdagingen waarmee de Europese lidstaten geconfronteerd worden op het vlak van huisvesting, de verschillende actoren nauw gaan samenwerken bij de ondersteuning en verdere ontwikkeling van Verantwoorde Huisvesting.

Lees meer informatie over het charter