Standpunt

Tekst: Sven Van Elst, algemeen secretaris

"Wat heel belangrijk is in de sociale sector is dat het sociaal draagvlak intact blijft."

 

Nadat een vrederechter eerder deze week oordeelde dat een sociale huisvestingsmaatschappij huurders of kandidaat-huurders die in het buitenland een huis of bouwgrond hebben, in België een sociale woning kan weigeren of de huururovereenkomst kan ontbinden, pleit VVH voor een duidelijke wetgeving.

Naar aanleiding van het oordeel van een vredrechter in Hamme (Oost-Vlaanderen) dat een sociale huisvestingsmaatschappij huurders of kandidaat-huurders die in het buitenland een huis of bouwgrond hebben, in België een sociale woning kan weigeren of de huurovereenkomst kan ontbinden, stelt de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen dat elke vorm van fraude 'met wortel en tak' moet worden uitgeroeid.

VVH pleit voor een duidelijke wettelijke regeling waarmee sociale huisvestingsmaatschappen kunnen controleren of huurders een eigendom in het buitenland bezitten. Als dat zo is, hebben zij immers geen recht op een sociale woning. Björn Mallants, directeur: "Er moet een globale aanpak komen om dergelijke fraude aan te pakken. Heel belangrijk is in de sociale sector dat het sociale draagvlak intact blijft."

Bekijk hier het interview met Björn Mallants in Terzake.