Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord
Persbericht

Tekst: Björn Mallants - directeur

WoninGent wint Prijs Inspirerend Sociaal Wonen 2018

 

foto Inge Van den Heuvel

Op 20 september 2018 reikte de Vereniging voor Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) voor de tweede keer de Prijs Inspirerend Sociaal Wonen uit. De prijs ging naar sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent voor de communicatie rond het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt.

Sociaal wonen als constructieve partner in het lokaal woonbeleid
Niet toevallig vond de prijsuitreiking plaats in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Positieve beeldvorming over sociaal wonen en de focus op concrete mensen en concrete verhalen is heel waardevol om het draagvlak voor sociaal wonen te vergroten. De sector is een belangrijke partner om lokale woonoplossingen te ontwikkelen, samen met lokale besturen, welzijnsactoren en private partners. De eerste Prijs Inspirerend Sociaal Wonen (2016) legde de nadruk op dergelijke gemengde projecten waar de sociale huisvestingsmaatschappij als motor optrad.

‘Onbekend is onbemind. Daarom willen we de aandacht vestigen op sociaal wonen. De huidige editie van de prijs zet projecten in de kijker die een voorbeeld zijn voor de hele sector,’ zegt Björn Mallants, directeur van VVH. ‘Ook het boek dat we voorstelden, “Trots op mijn roots”, met inspirerende verhalen van 24 bekende of iets minder bekende Vlamingen die opgroeiden in een sociale woning, past in die positieve beeldvorming,’ vult stafmedewerker communicatie Els Matthysen aan. Zij zorgde voor  de interviews en de foto’s van het boek.

Het is niet altijd evident om een sociaal woonmodel te promoten dat vaak als (te) vanzelfsprekend wordt gezien. Dikwijls zoeken beleidsmakers oplossingen naast, en niet samen met de sociale woonsector. ‘We willen de lokale besturen oproepen om onze uitgestoken hand aan te  nemen. Veel lokale projecten illustreren dat er een enorme win-win ontstaat door samen – via maatwerk – het lokaal woonbeleid vorm te geven. Op sommige plaatsten is er nu nog wat koudwatervrees. Vandaar dat VVH hard inzet op positieve en constructieve beeldvorming. Als dam tegen armoede zijn we ongeëvenaard,’ besluit de directeur van VVH.

Positieve beeldvorming van sociaal wonen
Met de “Prijs Inspirerend Sociaal Wonen” spreekt de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen haar erkenning uit voor een inspirerend project rond een specifiek thema. Het thema van 2018 is “Positieve beeldvorming van sociaal wonen”.  
De winnaar van 2018 is WoninGent met het project “Communicatie van revitalisatie Nieuw Gent”. Dit voorbeeld van positieve communicatie werd gerealiseerd samen met de stad Gent. In het stadsvernieuwingstraject “Nieuw Gent vernieuwt” sloopt WoninGent zes verouderde woontorens (650 woningen) en vervangt deze door hetzelfde aantal nieuwe sociale woningen. Omdat de wijk een volledige transformatie zal ondergaan die fundamenteel ingrijpt op de leefwereld van de bewoners is door Stad Gent en WoninGent een geïntegreerd communicatietraject opgezet. Samen zorgen de beide partners voor de vernieuwing en de omvorming van het huidige – eerder minder goede –  imago van de wijk Nieuw Gent tot een positief geheel.

Wat maakt dit project inspirerend?
De laagdrempelige en visuele communicatie-aanpak kan andere sociale huisvestingsmaatschappijen en steden of gemeenten inspireren om ook de krachten te bundelen om het imago van een sociale woonwijk te verbeteren. Door samen een communicatietraject op te zetten wordt een ruimer publiek bereikt en is het effect van de communicatie groter, krachtiger en geloofwaardiger.

Andere genomineerden
De raad van bestuur van VVH nomineerde uit 9 inzendingen, naast het winnende project, nog drie projecten voor de Prijs Inspirerend Sociaal Wonen 2018.

  • Torenloop Silverrun van ABC, De Ideale Woning en Woonhaven Antwerpen;
  •  Leegstaande huizen zinvol ingevuld van DE ARK;
  • 50 jaar Woonplatform Limburg van Cordium, HACOSI, Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen, Kempisch Tehuis, Maaslands Huis, Nieuw Dak, Nieuw Sint-Truiden, Ons Dak en Woonzo.

De jury benadrukte tijdens de prijsuitreiking ook de waarde van deze projecten om sociaal wonen in Vlaanderen op een positieve manier onder de aandacht te brengen van een ruim publiek.

De jury
De jury bestond uit journaliste en presentatrice Lynn Wesenbeeck, woordvoerder van de VMSW Tine Hendrickx, stafmedewerker communicatie van VVH Els Matthysen, directeur van VVH Björn Mallants en directeur van SHM Dijledal Erik Thora.

Bekijk het informatiefilmpje over het project.