Standpunten, activiteiten, persberichten, … van het voorbije jaar. 

Lees jaarverslag

foto: Stefaan Van Hul

Bestuur

De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen is een vereniging zonder winstoogmerk.
VVH wordt bestuurd door de Algmene Vergadering, het Bestuur en het Dagelijks Bestuur.