foto: Els Matthysen

Algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging. Zij benoemt of ontslaat de bestuurders en de toezichthouders op de rekeningen, keurt de begroting en de rekeningen goed, bepaalt de ledenbijdrage en wijzigt de statuten van de vereniging als dat nodig is. De algemene vergadering komt elk jaar samen in het eerste semester. Op de algemene vergadering wordt ook het activiteitenverslag van het voorbije werkjaar voorgesteld.