Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Statuten

De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen is een vereniging zonder winstoogmerk.
De vereniging heeft tot doel het behartigen en verdedigen van de gemeenschappelijke belangen van alle sociale huisvestingsmaatschappijen in het Vlaamse Gewest, het verstrekken van informatie aan haar leden en het organiseren van een samenwerkingsverband tussen de leden. De vereniging treedt op als werkgeversvertegenwoordiger voor de aangesloten leden in Paritair Comité 339.

Lees de statuten