Uitdagingen en suggesties voor de toekomst.

Lees memorandum

In een notendop

De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, of kortweg VVH, is de koepelorganisatie van de woonmaatschappijen die in Vlaanderen sociale woningen verhuren.

VVH bestaat voor en door haar leden. De organisatie heeft drie kerntaken: ondersteunen, belangen verdedigen en informeren.

  1. Als ledenvereniging ondersteunt VVH de woonmaatschappijen op verschillende manieren. Ze brengt knowhow en goede voorbeelden samen, faciliteert groepsaankopen, organiseert studiedagen en studiereizen en bereidt modeldocumenten voor.
  2. Als belangenvereniging werkt VVH beleidsvoorbereidend én remediërend aan het wettelijke kader dat het voor de woonmaatschappijen mogelijk moet maken om het Vlaamse sociale woonbeleid in de praktijk vorm te geven. Als werkgeversorganisatie vertegenwoordigt VVH haar leden in het Paritair Comité 339.
  3. VVH informeert en communiceert duidelijk naar de leden van de organisatie en wie belangstelling heeft voor sociaal wonen in Vlaanderen.