Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Vacatures

Hier vind je vacatures van de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen.

Projectleider Nieuwbouw

Vacaturegegevens

Functieomschrijving

De projectleider Nieuwbouw staat in voor het aansturen, coördineren, opvolgen en bijsturen van alle werkzaamheden vanaf het voorontwerp van het bouwproject tot en met de oplevering van de werf. Je bereidt alle vereiste dossiers administratief voor in verband met de realisatie van de toegewezen nieuwbouwprojecten. Je staat verder in voor de administratieve opvolging en controle van de uitvoering van de werken.

Bij de uitvoering van deze taken hou je rekening met alle toepasselijke wettelijke regels
alsook met de onderrichtingen van de overheid, in het bijzonder van de VMSW en de wetgeving van
de overheidsopdrachten.

Meer bepaald (deze opsomming is niet limitatief):

  • Administratief voorbereiden van de dossiers inzake nieuwbouw en/of renovatie inzake de keuze van architect of studiebureau;
  • Opvolgen van en toezien op de opmaak door de architect of studiebureau van het voorontwerp en ontwerp van plannen en bestek;
  • Opvolgen tijdige indiening van aanvragen van de nodige stedenbouwkundige en of andere vergunningen of meldingen;
  • Begeleiden van de aanbesteding van de werken conform de wetgeving inzake overheidsopdrachten;
  • Beoordelen van de inschrijvingen conform de wetgeving inzake overheidsopdrachten met een voorstel van toewijzing van de werken;
  • Controleren van alle documenten - zowel inhoudelijk als op volledigheid - die nodig zijn voor de realisatie van het project;
  • Toezien op de uitvoering van de werken, inclusief de deelname aan de werfvergaderingen en de controle van de vorderingsstaten;
  • Voorstellen doen inzake de voorlopige en definitieve oplevering van de werken;
  • Het gevraagde administratief werk rond de opdracht zorgvuldig en conform de regelgeving uitvoeren;
  • Gebeurlijk helpen bij administratieve en/of technische opdrachten nodig voor het in stand houden van het bestaand patrimonium.

Plaats tewerkstelling: Bezemstraat 83A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Type contract: onbepaalde duur

Type job: voltijds

Aanbod en voordelen

Naast een competitieve verloning ontvang je tevens tal van extralegale voordelen zoals:
- maaltijdcheques (8 euro/dag)
- hospitalisatieverzekering
- verzekering gewaarborgd inkomen
- anciënniteitsverlofdagen.

Gezocht profiel

Werkervaring: Je hebt een ervaring van minstens 5 jaar in een gelijkaardige context.

Studie: Je hebt een Master in Bouwkunde behaald of een bachelor-niveau aangevuld met een relevante ervaring.

Algemene vereisten

- Je hebt een goede kennis van de regelgeving rond overheidsopdrachten
- Je hebt een goede kennis van de regelgeving inzake stedenbouwkundige vergunningen
- Je hebt een goede kennis van de milieureglementeringen
- Je hebt ervaring in de opmaak en lezen van bouwplannen
- Je hebt kennis van bouwtechnieken
- Kennis van de normen en onderrichtingen van de overheid inzake de regels waaraan sociale
huisvestingsprojecten moeten beantwoorden strekt tot troef
- Je bent accuraat, stipt en je kan zelfstandig werken
- Je bent discreet, vriendelijk en je kan efficiënt omgaan met architecten, studiebureaus en
aannemers
- Je bent flexibel en je kan snel inspelen op onverwachte situaties

Sollicitatieprocedure

Contactpersoon: HR Dienst

Sollicitatie-adres: Bezemstraat 83A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

E-mail: hr@volkshuisvesting.be