Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Vacatures

Hier vind je vacatures van de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen.

Projectleider sociale woningbouw en - renovatie

Vacaturegegevens

Functieomschrijving

Heb je reeds ervaring met projectwerking van enige omvang? Ben je een geboren projectleider met de nodige daadkracht en communicatieve vaardigheden? Heb je interesse in en affiniteit
met de thematiek van duurzaam, economisch en sociaal bouwen? Als je uitgedaagd wordt om binnen de krijtlijnen van een vastgelegd budget performante, gebruiksvriendelijke en innovatieve woningen en projecten te realiseren, dan zijn wij  op zoek naar jou!

Als projectleider sociale woningbouw en – renovatie sta je in voor de gehele opvolging van een bouwproject die start met de aanstelling van het ontwerpteam en vervolgd wordt door het
aansturen, coördineren, opvolgen en bijsturen van alle werkzaamheden vanaf het voorontwerp tot en met de oplevering van de werf, dan wel voor een onderdeel van dit proces.

Je bereidt alle toegewezen nieuwbouw- en renovatieprojecten administratief voor met het oog op de realisatie. Je bent tevens verantwoordelijk voor de administratieve opvolging en controle van de uitvoering der werken. Hierbij ben je uitgesproken nauwkeurig, accuraat en stipt.

Omdat je als projectleider de kernwaarden van deze organisatie vertegenwoordigt, anticipeer je daadkrachtig op evoluties en behoeften in de samenleving. Je bent klantgerichtheid en hebt respect voor alle stakeholders. Je voert weloverwogen beslissingen en afspraken kordaat uit en dwingt ze ook af. Je grijpt opportuniteiten en onderneemt gedurfde, adequate acties om innovatieve en betaalbare oplossingen aan te bieden. Daarbij neem je verantwoorde beslissingen en handel je eerlijk en loyaal in functie van het algemeen belang van onze
eindgebruikers. Je springt kostenbewust om met de schaarse middelen en wil deze maximaal laten renderen.

Eens je op kruissnelheid bent, verwachten we dat je de meerjarenplanning verder kan ondersteunen, rekening houdend met de vooropgestelde financiële afspraken en termijnen. Deze afspraken krijgen vorm in co-creatie met de verschillende interne en externe belanghebbenden.

Je biedt ondersteuning aan dienstoverschrijdende administratieve taken, zoals woningkenmerken bij nieuwbouw en renovatie, je draagt actief bij aan de rapportering naar
toezichthoudende overheden
(VMSW, Visitatie, Toezicht…).

Als projectleider ben je visibel in het werkveld, houd je de vinger aan de pols en bereid je dossiers en beleidsbeslissingen voor. Je neemt eindverantwoordelijkheid op voor dossiers en processen.

Bij de uitvoering van deze taken hou je rekening met het toepasselijk wettelijk kader alsook met de onderrichtingen van de overheid, in het bijzonder van de VMSW, de wetgeving inzake overheidsopdrachten en ruimtelijke ordening.

Je houdt van samenwerken en je hebt aandacht voor het delen van noodzakelijke informatie met je collega’s. Je onderkent het belang van processen en procedures en je bent in staat deze te beschrijven en verbetervoorstellen te formuleren.
 

Plaats tewerkstelling: Bezemstraat 83A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Type contract: onbepaalde duur

Type job: voltijds

Aanbod en voordelen

▪ maaltijdcheques (8 euro/dag)
▪ GSM en laptop
▪ hospitalisatieverzekerig
▪ verzekering gewaarborgd inkomen
▪ anciënniteitsverlofdagen
▪ 13de maand
▪ extra kinderbijslag
▪ gebruik van dienstwagens voor interne verplaatsingen

Gezocht profiel

Werkervaring: Minstens 5 jaar ervaring in een relevante context

Studie: Master bouwkunde

Algemene vereisten

Je beschikt over:
▪ een goede kennis van de regelgeving rond overheidsopdrachten, van de regelgeving inzake stedenbouwkundige vergunningen en van de milieureglementeringen
▪ ervaring in de opmaak en lezen van bouwplannen
▪ kennis van bouwtechnieken
▪ notie van de normen en onderrichtingen van de overheid inzake de regels waaraan sociale huisvestingsprojecten moeten beantwoorden

Daarnaast:
▪ ben je discreet en kan je efficiënt omgaan met architecten, studiebureaus en aannemers
▪ ben je een sterke teamplayer, in staat om vlot met collega’s naar een gezamenlijke
doelstelling toe te werken en ondersteun je actief je collega’s waar nodig
▪ ga je steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden om een optimale werking te verkrijgen en een cultuur van continue verbetering te creëren
▪ als echte problem-solver zie je problemen als een welkome uitdaging
▪ bent je alert voor veranderingen en flexibel: je past je aan moeilijke omstandigheden aan
▪ blijf je voortdurend gefocust op de te bereiken resultaten
▪ werk je autonoom en efficiënt
▪ heb je een temperament dat inspireert tot actie en het nemen van verantwoordelijkheden
▪ communiceer je goed en ben je enthousiast en in staat om je dynamisme over te brengen op anderen
▪ heb je een analytisch denkvermogen.

Sollicitatieprocedure

Contactpersoon: HR Dienst

Sollicitatie-adres: Bezemstraat 83 A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

E-mail: hr@volkshuisvesting.be