Persbericht

Sociale huisvesting: begin van een nieuw tijdperk

 

foto Els Matthysen, VVH

41 Woonmaatschappijen
De grote en complexe fusieoperatie van de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en de sociale verhuurkantoren (SVK’s) zal op 1 juli juridisch afgerond zijn. Vlaanderen telt dan 41 woonmaatschappijen. Deze mijlpaal markeert een volgende belangrijke stap in het streven naar een efficiënte en effectieve dienstverlening vanuit de sociale huisvestingssector, met als doel betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting te bieden aan huurders en kandidaat-huurders in heel Vlaanderen. bekendgemaakt.

De woonmaatschappijen in Vlaanderen, voorheen bekend als sociale koop- en huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren, zijn verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van sociale huur- en koopwoningen in hun werkingsgebied. Ook het model van inhuren van kwaliteitsvolle woningen op de private huurmarkt blijft bestaan binnen de woonmaatschappij evenals de kredietbemiddeling voor de Vlaamse woonlening.

Om hun missie te realiseren, werken de woonmaatschappijen nauw samen met andere stakeholders, waaronder lokale overheden, huurdersorganisaties en welzijnsorganisaties. Ze streven naar innovatieve samenwerkingsverbanden en uitwisseling van expertise om gezamenlijk de woningnood aan te pakken en betaalbare huisvesting te realiseren.
De woonmaatschappijen staan de eerstvolgende periode voor de grote uitdaging zich bestuurlijk, organisatorisch en operationeel te organiseren. Dit met de doelstelling om meer sociaal woonaanbod te creëren en een degelijke service te verlenen aan eigenaar-verhuurders ,huurders en kandidaat huurders.

De koepelorganisatie
De samenvoeging van de koepelorganisaties VVH (SHM’s) en Huurpunt (SVK’s), is het logisch resultaat van een strategische visie om vrijwillig de krachten te bundelen en synergiën te realiseren in en voor de sociale huisvestingssector. De operationele samenwerking tussen beide koepelorganisaties is sinds begin 2023 al een feit. Vanaf 1 oktober willen beide organisaties juridisch samensmelten tot één krachtige entiteit.

De nieuwe koepelorganisatie zal de expertise en ervaring van beide koepelorganisaties en hun leden combineren. Ze zal fungeren als een sterke belangenbehartiger voor de sociale huisvesting in Vlaanderen, met een krachtige stem in het beleidsdebat en een focus op het creëren van een kader voor een rechtvaardige en duurzame woningmarkt.

De samenvoeging van de koepelorganisaties markeert een belangrijke mijlpaal in de sociale huisvesting in Vlaanderen. Het symboliseert de vastberadenheid van de sector om gezamenlijk te werken aan een inclusieve en rechtvaardige woningmarkt.

De naam van de koepelorganisatie van de woonmaatschappijen wordt in het najaar bekendgemaakt.