foto: Els Matthysen

Sociaal wonen

De Vlaamse minister van Wonen is bevoegd voor sociale huisvesting. De woonmaatschappijen of WM’s bouwen, renoveren en beheren en verhuren en verkopen sociale woningen. Naast de WM's zijn nog heel wat andere actoren betrokken bij sociale huisvesting in Vlaanderen.