foto: Els Matthysen

Sociaal wonen

De Vlaamse minister van Wonen is bevoegd voor sociale huisvesting. De sociale huisvestingsmaatschappijen of SHM’s bouwen, renoveren en beheren en verhuren en verkopen sociale woningen. Naast de SHM’s zijn nog heel wat andere actoren betrokken bij sociale huisvesting in Vlaanderen.