Persbericht

Cadeau van minister Diependaele voor private ontwikkelaars - verhuren met korting en toch 30% meer winst

 

Minister Diependaele gebruikt geld dat bestemd is voor sociale woningbouw als wortel voor de bouw van geconventioneerde huurwoningen

Geconventioneerde huurwoningen zijn woningen die privaat verhuurd worden tegen een verminderde huurprijs. De verlaagde huurprijs is wettelijk vastgelegd op maximaal 85% van de marktprijs. In projecten met geconventioneerde huurwoningen moeten de private projectontwikkelaar ook minstens 1/3de van de woningen sociaal laten verhuren door de sociale woonmaatschappijen. Deze huurprijs is wettelijk vastgelegd op maximaal 75% van de markthuurprijs.

Verhuren met korting en toch 30% meer winst
Om de lagere huurprijs te compenseren ontvangt de private ontwikkelaar een subsidie voor elke verhuurde woning. En hier geeft minister Diependaele een groot cadeau aan private ontwikkelaars. Bovenop de huurprijs, krijgt de private ontwikkelaar tot 15% extra subsidie. Concreet: voor een woning die hij verhuurt aan een woonmaatschappij voor sociale doorverhuring, krijgt de ontwikkelaar 40% van de markthuurwaarde als subsidie, en 75% van de markthuurwaarde als huurinkomsten. Ter vergelijking krijgt een verhuurder die vandaag aan een sociaal verhuurkantoor verhuurt gemiddeld 80 tot 85% van de markthuurwaarde als huurinkomsten, maar geen subsidies. Een verschil op het totaal van 30%.

Voor een geconventioneerde woning bedraagt de subsidie 30%. Ook voor die woningen is dit dus 15% meer dan de korting die hij moet geven aan de huurder. Voor de goede orde: in de markthuurwaarde zijn winst en rendement reeds ingerekend. Bovendien worden de sociale woningen doorverhuurd door de woonmaatschappij en kan ook de geconventioneerde verhuring aan een woonmaatschappij overgelaten worden. De kosten voor het beheer van de woning zijn dus niet voor rekening van de eigenaar. Meer dan dubbele winst dus. Hiermee wordt het SVKpro project waar 100% van de woningen via SVK’s sociaal verhuurd moeten worden finaal begraven. Voor SVKpro zijn geen subsidies voorzien en kan voor ontwikkelaars niet het rendement halen van het geconventioneerd verhuren.

Subsidies die geen blijvend aanbod van sociale huurwoningen garanderen
Minister Diependaele betaalt deze royale subsidie met geld dat bestemd is voor de klassieke sociale woningbouw. De woningen die hiermee gebouwd hadden kunnen worden, zouden eigendom zijn van de sociale huisvestingsmaatschappijen en zijn dus voor altijd bestemd voor sociale verhuur. Dit geld geeft de minister nu aan woningen die na het einde van het huurcontract niet meer sociaal verhuurd moeten worden. Door de hoge grenzen aan de markthuurwaarde is het bijna ondenkbaar dat diezelfde woningen zonder subsidiëring nog sociaal verhuurbaar zullen zijn, laat staan dat ze geschikt blijven voor betaalbare verhuur. Het geld verdwijnt dus samen met het huuraanbod dat hiermee gerealiseerd wordt. Bovendien worden normen en bouwtechnische en conceptuele richtlijnen ivm woonkwaliteit die van toepassing zijn voor huisvestingsmaatschappijen niet opgelegd voor private projecten.

13.000 kleine eigenaars die hun woning aan een SVK verhuren worden in de wind gezet
Subsidies zijn enkel voor grote professionele spelers. In dit systeem huurt de woonmaatschappij de woning van de private ontwikkelaar. De woonmaatschappij verhuurt de woning dan verder aan een sociale huurder. Dit systeem bestaat al. Sociale verhuurkantoren verhuren op deze manier 13.000 woningen door aan sociale huurders. Het overgrote deel van deze woningen zijn eigendom van particulieren. Deze kleine eigenaars die hun woning verhuren aan een SVK aan een verminderde huurprijs, krijgen hiervoor zoals vermeld geen subsidie. En zullen die in de toekomst ook niet krijgen. De grote, professionele spelers zullen wel een forse subsidie krijgen. Deze ongelijke behandeling brengt de sociale verhuring van meer dan 13.000 woningen in gevaar. Welke eigenaar wil een appartementje van meer dan 3 woonentiteiten nog voor 100 %, zonder subsidies verhuren aan het SVK (straks de woonmaatschappij)?

Slechts beperkt deel van de middelen komt de huurders echt ten goede
Van de 40% subsidie voor de realisatie van sociale woningen gaat slechts twee derde naar een lagere huurprijs. Van de 30% subsidie voor de realisatie van geconventioneerde woningen gaat slechts de helft naar een lagere huurprijs. Daarmee komt maar een beperkt deel van de subsidie de huurder ten goede. De doelgroep is bovendien zo ruim opgevat dat ook huurders die vandaag geen betaalbaarheidsproblemen hebben gebruik kunnen maken van het systeem. Binnen deze doelgroep zal letterlijk geloot worden wie de “gelukkige” huurder wordt. De uitkomst zou dus wel eens kunnen zijn dat nogal wat huurders niet goedkoper gaan huren, enkel wat groter of luxueuzer. Dat terwijl de helft van de private huurders vandaag te veel huur betaalt om menswaardig te kunnen leven.
Bovendien is het extra zuur dat een gevraagde harmonisering van de huurprijsberekening voor sociale woningen op de lange baan geschoven wordt. De Vlaamse regering vindt wel financiële ruimte om nieuwe en hogere subsidies aan ontwikkelaars te schenken, maar niet om alle sociale huurders de sociale korting te geven waar ze op basis van inkomen recht op hebben.

Perscontact
Gert Eyckmans, directeur VVH, 0499 980 876, gert.eyckmans@vvh.be
Eric Vos, directeur Huurpunt, eric.vos@huurpunt.be