Persbericht

PERSBERICHT - Sneller meer sociaal huuraanbod, dat moet de prioriteit zijn voor Vlaanderen

 

Vrijdag heeft de Vlaamse regering de “middelentoets” voor sociale huurders een eerste maal principieel goedgekeurd. Kandidaat-huurders die gespaard hebben, komen binnenkort niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Pas als ze hun spaargeld uitgegeven hebben aan een te dure private huurwoning, mogen ze zich inschrijven op de wachtlijst.

Met een wachtlijst die groter is en sneller groeit dan het totale aanbod , moet het snel en drastisch verhogen van het aanbod van sociale huurwoningen dé prioriteit zijn voor het Vlaamse sociale huurbeleid.

De invoering van de middelentoets draagt hier op geen enkele manier toe bij. Hooguit versterkt dit voorstel nogmaals de perceptie dat sociale huurders “profiteurs” zijn.

Sociaal wonen is nochtans het fundament van een gezonde woonmarkt. Voldoende sociaal woonaanbod maakt wonen betaalbaarder voor iedereen, ook voor wie sociaal wonen niet nodig heeft.

De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) heeft daarom recent een aantal concrete voorstellen gedaan om het aanbod snel, drastisch te vergroten.

Alles start met het erkennen van de urgentie van het probleem. Vlaanderen en de lokale besturen moeten samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren een prioriteit maken van het vergroten van het aanbod van sociale huurwoningen.

Als het antwoord dan het invoeren van de middelentoets is, is er letterlijk en figuurlijk nog heel wat werk aan de winkel.

Concrete oplossingen voor sneller en meer sociale huurwoningen