Persbericht

PERSBERICHT - Nieuwe directeur voor VVH

 

Gert Eyckmans is de nieuwe directeur van VVH. De 52-jarige jurist was gedurende 13 jaar directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning.

Met deze ervaring is hij goed geplaatst om, samen met het team van VVH, de leden van de vereniging te ondersteunen bij de grote hervorming van de sector en hen bij te staan bij de vorming van de woonmaatschappijen.

VVH staat zelf ook voor een grote verandering. Samen met HUURpunt, de koepelorganisatie van de sociale verhuurkantoren, geeft VVH vorm aan de nieuwe koepelvereniging voor de woonmaatschappijen. Hier liggen heel wat kansen voor de versterking van de dienstverlening van de koepel. In overleg met de sector wil Gert deze kansen ten volle benutten.

VVH kan nu haar rol als belangenverdediger van de sociale huisvestingssector en pleitbezorger van sociaal wonen verder ten volle blijven opnemen.