Activiteit

foto: Els Matthysen

VVH ondertekent Verklaring van Davos

 

Björn Mallants, directeur VVH ondertekent de Verklaring van Davos in aanwezigheid van Marnik Dehaen, voorzitter Orde van Architecten

Björn Mallants, directeur bij VVH, ondertekende op 23 juli de Verklaring van Davos. ‘Naar een kwaliteitsvolle Baukultur voor Europa’. Eerder ondertekenden de Belgische en de Europese ministers van Cultuur de verklaring. De ondertekenaars verbinden zich ertoe de bouwcultuur te promoten bij alle betrokken spelers en deze toe te spitsen op de maatschappelijke culturele waarden.

Wie de verklaring van Davos ondertekent, gaat akkoord met 23 stellingen. Een belangrijke overkoepelende stelling is dat cultuur een centrale rol speelt in de gebouwde omgeving.

Een Baukultur wordt gedefinieerd als ‘elke menselijke activiteit die de gebouwde omgeving verandert. De gehele gebouwde omgeving, waaronder elk ontworpen en gebouwd vastgoed dat is verankerd in en betrekking heeft op de natuurlijke omgeving, dient te worden begrepen als één enkele entiteit. Baukultur omvat bestaande gebouwen, inclusief monumenten en andere elementen van het cultureel erfgoed, en het ontwerp en de constructie van hedendaagse gebouwen, infrastructuur, openbare ruimten en landschappen.’

Het verdrag omschrijft een duidelijke visie hoe er tot een kwaliteitsvolle Baukultur tot stand kan komen en somt er enkele voordelen van op. Enkele voorbeelden hiervan zijn een verbeterde verbondenheid met de omgeving, de bevordering van bruisende en gemengde buurten, de bescherming van het milieu en de toevoeging van economische waarde door vastgoed te creëren dat van hogere kwaliteit en duurzamer is.

De ondertekenaars verbinden zich er toe om nogmaals samen te komen binnen een periode van 10 jaar om de geboekte vooruitgang bij de verwezenlijking van een kwaliteitsvolle Baukultur voor Europa te evalueren en te bespreken.

Meer weten? https://bit.ly/2yLHgfl