Adverteren

Wilt u uw product of dienst kenbaar maken in de sociale huisvestingssector?
Met een oplage van 3000 exemplaren bereikt u een breed lezerspubliek: de Vlaamse woonmaatschappijen, de verschillende andere woonactoren, de gemeentebesturen en OCMW’s, de leden van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement en de vakorganisaties.

Download mediafiche