foto: Els Matthysen

Over Fundamenten

Fundamenten is het vakmagazine van de sociale huisvestingssector en wordt uitgegeven door VVH. Het magazine brengt, naast sectoradviezen en  actualiteitsthema’s, informatieve dossiers en reportages. Fundamenten wordt gratis verspreid aan de woonmaatschappijen, de verschillende andere woonactoren, de Vlaamse gemeentebesturen en OCMW’s, de leden van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement, vakorganisaties en pers.

Praktische informatie

Verschijnt driemaandelijks (eind december, eind maart, eind juni, eind september)
•    Oplage: 2600 stuks
•    28-36 bladzijden
•    Prijs: gratis voor het doelpubliek

Eindredactie en beeldselectie: Els Matthysen

Redactiecomité: Gert Eyckmans, Els Matthysen, Erik Thora, Veerle Dubois, Raymond Corstjens

Fotografie: Els Matthysen

Verantwoordelijke uitgever: Gert Eyckmans