foto: Els Matthysen

Over Fundamenten

Fundamenten is het vakmagazine van de sociale huisvestingssector en wordt uitgegeven door VVH. Het magazine brengt, naast sectoradviezen en  actualiteitsthema’s, informatieve dossiers en reportages. Fundamenten wordt gratis verspreid aan de sociale huisvestingsmaatschappijen, de verschillende andere woonactoren, de Vlaamse gemeentebesturen en OCMW’s, de leden van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement, vakorganisaties en pers.

Praktische informatie

Verschijnt driemaandelijks (eind december, eind maart, eind juni, eind september)
•    Oplage: 3000 stuks
•    28-36 bladzijden
•    Prijs: gratis voor het doelpubliek

Eindredactie en beeldselectie: Els Matthysen

Redactiecomité: Björn Mallants, Els Matthysen, Erik Thora, Gert Eyckmans, Jan Hendrickx en Patrick Vercruysse

Fotografie: Els Matthysen

Verantwoordelijke uitgever: Björn Mallants