Standpunten, activiteiten, persberichten, … van het voorbije jaar. 

Lees jaarverslag

foto: Stefaan Van Hul

Bestuur

Initia is een vereniging zonder winstoogmerk.
Initia wordt bestuurd door de Algmene Vergadering, het Bestuur en het Dagelijks Bestuur.