Standpunt

Tekst: Sven Van Elst - algemeen secretaris VVH

Energieprestaties van sociale woningen verbeteren

 

VVH werkte mee aan een onderzoek van de Koning Boudewijstichting over de energieprestaties van sociale woningen in Vlaanderen.

Uit de Barometer Energiearmoede (2017) blijkt dat een vijfde van de Belgische huishoudens getroffen wordt door één of andere vorm van energiearmoede. Een groot deel van de getroffenen zijn sociale huurders. De energiearmoede heeft een grote financiële, maar ook een sociale impact op hun leven.

VVH werkte als lid van het Platform tegen Energiearmoede mee aan een studie van de Koning Boudewijstichting om een kosten-batenanalyse te maken van de energieprestaties van sociale woningen in Vlaanderen. De analyse leidde tot een aantal concrete beleidsaanbevelingen om de energie-efficiëntie van sociale woningen te verbeteren en de energiearmoede bij sociale huurders terug te dringen.

Lees meer