Advies & onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek ligt mee aan de basis van de langetermijnvisie op het Vlaamse sociale woonbeleid. De Vlaamse regering laat zich bij haar beleidsbeslissingen over sociaal wonen adviseren door vertegenwoordigers van het middenveld en lokale besturen en onafhankelijke deskundigen.

In opdracht van de Vlaamse overheid voert het Steunpunt Wonen onder meer onderzoek naar sociaal wonen.

De Vlaamse Woonraad is de strategische adviesraad voor het beleidsveld wonen.