foto: Els Matthysen

Sociale woonactoren

Vlaams minister van Wonen, bevoegd voor sociaal wonen
Meer info

Wonen in Vlaanderen, Het overheidsagentschap wil samen met zijn partners kwaliteitsvol, toegankelijk, woonzeker en betaalbaar wonen mogelijk maken voor alle inwoners van Vlaanderen.
Meer info

Vlaamse Erkende Maatschappijen (VLEM), de koepelorganisatie van de Vlaamse woonmaatschappijen die sociale koopwoningen bouwen

HUURpunt, de koepelorganisatie van de Vlaamse sociale verhuurkantoren, sinds 1 juli 2023 zijn doorverhuurwoningen opgenomen in woonmaatschappijen
Meer info

Housing Europe, de Europese koepelorganisatie van openbare, coöperatieve en sociale huisvesting
Meer info

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de koepelorganisatie van alle Vlaamse steden en gemeenten die het lokale woonbeleid bepalen
Meer info

Vlaams Huurdersplatform, de Vlaamse belangenvereniging van de huurders
Meer info

VIVAS, het Vlaams netwerk van sociale huurders
Meer info