foto: Els Matthysen

Sociale woonactoren

Vlaams minister van Wonen, bevoegd voor sociaal wonen
Meer info

Wonen-Vlaanderen, de administratie die instaat voor de voorbereiding en uitvoering van het Vlaams woonbeleid
Meer info

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de administratie die instaat voor de uitvoering van het Vlaamse sociale woonbeleid
Meer info

Vlaamse Erkende Maatschappijen (VLEM), de koepelorganisatie van de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen die sociale koopwoningen bouwen

HUURpunt, de koepelorganisatie van de Vlaamse sociale verhuurkantoren
Meer info

Housing Europe, de Europese koepelorganisatie van openbare, coöperatieve en sociale huisvesting
Meer info

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de koepelorganisatie van alle Vlaamse steden en gemeenten die het lokale woonbeleid bepalen
Meer info

Vlaams Huurdersplatform, de Vlaamse belangenvereniging van de huurders
Meer info

VIVAS, het Vlaams netwerk van sociale huurders
Meer info