Standpunt

Tekst: Sven Van Elst - algemeen secretaris

Gedachtewisseling over de kwaliteit van sociale woningen

 

In het Vlaams Parlement was er een gedachtewisseling met de sector over de kwaliteit van sociale woningen naar aanleiding van het faillissement van enkele aannemers.

In de Commissie Wonen van het Vlaams Parlement vond op 29 maart een gedachtenwisseling plaats met Björn Mallants, directeur van VVH, Luc De Smedt, directeur van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting en Ben Forier, gedelegeerd bestuurder van de VMSW naar aanleiding van vragen die parlementsleden Dirk de Kort, Mercedes Van Volcem en Björn Anseeuw stelden aan minister van Wonen, Liesbeth Homans over de kwaliteit van sociale woningen in Vlaanderen. De vragen kwamer er nadat half februari in de media uitgebreid bericht werd over de mindere kwaliteit van een beperkt aantal sociale woningen die werden gebouwd door aannemers die failliet gingen.

VVH herhaalde tijdens de gedachtewisseling de boodschap dat het faillissement van enkele aannemers geenszins het faillissement van het sociaal wonen in Vlaanderen is, zoals de koepelorganisatie eerder al duidelijk maakte in een persbericht, en bracht haar voorstellen om de wetgeving overheidsopdrachten bij te sturen opnieuw onder de aandacht.

Bekijk de gedachtewisseling