Activiteit
 

augustus 2019

Björn Mallants, directeur bij VVH, ondertekende op 23 juli de Verklaring van Davos. ‘Naar een kwaliteitsvolle Baukultur voor Europa’. Eerder ondertekenden de Belgische en de Europese ministers van Cultuur de verklaring. De ondertekenaars verbinden zich ertoe de bouwcultuur te promoten bij alle betrokken spelers en deze toe te spitsen op de maatschappelijke culturele waarden.

Lees meer