Persbericht
 

juni 2023

41 Woonmaatschappijen
De grote en complexe fusieoperatie van de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en de sociale verhuurkantoren (SVK’s) zal op 1 juli juridisch afgerond zijn. Vlaanderen telt dan 41 woonmaatschappijen. Deze mijlpaal markeert een volgende belangrijke stap in het streven naar een efficiënte en effectieve dienstverlening vanuit de sociale huisvestingssector, met als doel betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting te bieden aan huurders en kandidaat-huurders in heel Vlaanderen. bekendgemaakt.

Lees meer