Dossier
 

juni 2020

Het patrimonium in een goede staat houden, is een uitdaging waar alle sociale
huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) op inzetten. VVH praat met WoninGent, dat een pijnlijke, maar leerrijke weg aflegde, en nu stap voor stap haar verouderde patrimonium naar hedendaagse normen brengt. In dit dossier lichten we enkele van haar instrumenten toe.

Lees meer